آرشیو نویسنده: حدید صنعت

  • -
فرز سنگبری

  • -

  • -
دستگاه سنگبری

  • -

  • -
دستگاه سنگبری

دستگاه سنگبری 2.5متر

دستگاه سنگبری 2.5متر پرتابل (مدل کارا طرح جدید)

“بیشتر بخوانید”

  • -
دستگاه سنگبری

دستگاه سنگبری 3متری

دستگاه سنگبری  (مدل سهند )باطول برش 3متر:

“بیشتر بخوانید”

  • -
دستگاه سنگبری

دستگاه سنگبری 2متر

دستگاه سنگبری ۲متر قابل حمل (مدل کارا طرح جدید)

“بیشتر بخوانید”

  • -
دستگاه سنگبری

  • -
دستگاه برش سنگ

  • -
دستگاه سنگبری حدیدصنعت

دستگاه سنگبری 2متری کارا طرح جدید