گالری تصاویر حدید صنعت

دستگاه سنگبری لینر گاید مدل کارا:

مدل کارا طرح جدید:

مدل آریا:

1     2     3    4     5   6